Урок

Цел:

Проектът „Намиране на центъра на Млечния път” е илюстративен и е предназначен за ученици от среден и горен курс. Използвайки интернет базирани софтуер и данни, както и несложен математически апарат, той позволява да се илюстрира решението на една интересна астрономическа задача – как да намерим центъра на нашата галактика Млечен път, използвайки разпределението на кълбовидните звездни купове.  

 

Необходими пособия:

Компютър с интернет достъп и инсталиранa програма Google Earth.

 

Задачи:

Предложените задачи са за два учебни часа, като част от предварителната теоретична подготовка учениците могат да извършат и самостоятелно вкъщи.

 

Теоретично занятие:

Необходимата теоретична подготовка може да се получи от сайта. Информацията в него е достаъчно подробна, систематизирана и илюстрирана с много снимки. Тук предлагаме и вариант за тест, който всеки ученик може да реши и да провери отговорите си.

 

Практическо занятие:
- тук се включва предварително разпределение на кълбовидните купове в нашата Галактика по съзвездия и определяне на трите съзвездия с най-много купове. От посочения линк можете да вземете списъка на кълбовидните купове в Млечния път.
http://spider.seds.org/spider/MWGC/mwgc.html

 

- на следващия етап чрез програмата Google Earth, в нейното Sky View, визуализирате местоположението на избраните звездни купове, след което можете да определите предполагаемото място на центъра на Млечния път (имайки предвид, че кълбовидните купове се разполагат сферично около него) и да сравните своя резултат  с данните от програмата.

 

- и накрая за по-ентусиазираните предлагаме и малко информация за някои от кълбовидните купове най-близо до центъра на Галактиката, които са подходящи за наблюдение с неголям телескоп.


Тест

1. Какво откритие е направил Едуин Хъбъл през 1929 година?
А) установил е, че всички далечни галактики се отдалечават от нас
Б) установил е, че и в другите галактики също има свръхнови
В) установил е, че Млечният път е спирална галактика

2. Какъв тип галактика е Млечният път?
А) спирална
Б) елиптична
В) пресечена спирална

3. Колко основни типа галактики познавате?
А) 3
Б) 2
В) 4

4. Какъв каталог е NGC?
А) на звезди
Б) на незвездни обекти
В) на звезди и незвездни обекти

5. Нашата Галактика, галактиката Андромеда и техните спътници формират:
А) купът от галактики в Дева
Б) Големият атрактор
В) Местната група

6. Сферичните звездни купове са по-стари от разсеяните звездни купове?
А) да
Б) не
Б) имат еднаква възраст

7. Има ли тъмна материя в нашата галактика?
А) Не, тъмната материя е веществото, което изгражда черните дупки
Б) Не, тъмна материя има само в активните галактики и квазарите
В) Да, имайки предвид скоростта, с която се движат звездите около центъра на галактиката