Нашият екип:

Антоанета Седефова Билянска

10 клас, ПМГ "Васил Левски" - гр. Смолян

e-mail: a_bilyanska@abv.bg

Йордана Георгиева Гогозова

10 клас, ПМГ "Васил Левски" - гр. Смолян

e-mail: gogozova@mail.bg

ръководител: Марияна Хаджигенчева - Планетариум-Смолян

e-mail: mariyana.had@gmail.com