Млечен път

Диск
Дискът на Галактиката е сплесната въртяща се система от предимно млади звезди, население I тип. Той съдържа атомен хелий, молекулярен водород,  газ и прах, разсеяни купове и мъглявини.

Млечният път е пресечена спирална галактика и дължината на централния бар се оценява на около 25 000 св.г.


Спиралните ръкави са наречени на съзвездията, в чиято посока се наблюдават. Главните са: Персей, Стрелец, Центавър, Лебед. Нашата Слънчева система се намира в един от по-малките спирални ръкави, наречен Орион, и обикаля със скорост 250 км/сек около галактичния център за приблизително 220 млн. години, а разстоянието от Слънцето до центъра на галактиката е около 2/3 от нейния радиус (по последни данни - 26 700 св.г.).

 

 

 

 

Така изглежда Млечният път в различни дължини на вълната

 

Междузвездна среда

Междузвездното пространство в галактиката е запълнено с газово-прахово вещество с различна плътност. На места това вещество е уплътнено в облаци, наречени мъглявини. Има различни видове мъглявини.

 

Някои от тях са тъмни облаци от газ и прах. Наблюдават се и светли мъглявини с различна природа - някои са продукт от еволюцията на звезди като Слънцето - планетарни мъглявини, други са обширни комплекси от газово-прахова материя, в които са потопени горещи, млади звезди - дифузни мъглявини. Има и отражателни светли мъглявини. Дифузните мъглявини са области на активно звездообразуване.